Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 5011 ΓΑΛΑΖΙΟ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 5011 είναι χωνευτοί, βαμμένοι με ΓΑΛΑΖΙΑ ηλεκτροστατική βαφή (RAL 5007). Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται πλαστικό αμμοβολής. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 5011 ΓΑΛΑΖΙΟ
Κωδικός Περιγραφή
5011 - 01 1  Σειράς   x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
5011 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
5011 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
5011 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
5011 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
5011 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
5011 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.