Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 1005

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 1005 είναι χωνευτοί, βαμμένοι με λευκή ηλεκτροστατική βαφή (RAL 9010). Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται πλαστικό αμμοβολής. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 1005 - ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
Κωδικός Περιγραφή
1005 - 01 1  Σειράς   x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
1005 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
1005 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
1005 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
1005 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
1005 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
1005 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς

Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.