Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 1001 ή 1003

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες των σειρών 1001 και 1003 είναι χωνευτοί, βαμμένοι με λευκή ηλεκτροστατική βαφή (RAL 9010) και διακρίνονται περαιτέρω με βάση το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην πόρτα τους. Συγκεκριμένα η σειρά 1001 περιλαμβάνει διάφανο τζάμι, ενώ η 1003 διάφανο πλαστικό. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 1001 ME TZAMI
Κωδικός Περιγραφή
1001 - 01 1  Σειράς  x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
1001 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
1001 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
1001 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
1001 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
Σειρά 1003 ME ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Κωδικός Περιγραφή
1003 - 01 1  Σειράς  x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
1003 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
1003 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
1003 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
1003 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
1003 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
1003 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς

Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.