Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 3001 ΚΑΡΥΔΙ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 3001 είναι χωνευτοί, σε απομίμηση ξύλου τύπου Καρυδί. Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται έγχρωμο πλαστικό. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 3001 ΚΑΡΥΔΙ
Κωδικός Περιγραφή
3001 - 01 1  Σειράς   x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
3001 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
3001 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
3001 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
3001 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
3001 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
3001 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.