Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 6005 ΧΡΩΜΙΟ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 6005 είναι χωνευτοί, επιμεταλλωμένοι με απόχρωση ΧΡΩΜΙΟΥ. Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται πλαστικό αμμοβολής. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 6005 ΧΡΩΜΙΟ
Κωδικός Περιγραφή
6005 - 01 1 Σειράς x 13A (Συν 13) - Ρηχός
6005 - 02 2 Σειρών x 12A (Συν 24) - Ρηχός
6005 - 12 2 Σειρών x 12A (Συν 24) - Βαθύς
6005 - 03 3 Σειρών x 14A (Συν 42) - Ρηχός
6005 - 13 3 Σειρών x 14A (Συν 42) - Βαθύς
6005 - 33 3 Σειρών x 18A (Συν 54) - Βαθύς
6005 - 44 4 Σειρών x 20A (Συν 80) - Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.