Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 6007 ΧΡΥΣΟΣ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 6007 είναι χωνευτοί, επιμεταλλωμένοι με απόχρωση ΧΡΥΣΟΥ 18K. Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται έγχρωμο πλαστικό. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 6007 ΧΡΥΣΟΣ
Κωδικός Περιγραφή
6007 - 01 1 Σειράς x 13A (Συν 13) - Ρηχός
6007 - 02 2 Σειρών x 12A (Συν 24) - Ρηχός
6007 - 12 2 Σειρών x 12A (Συν 24) - Βαθύς
6007 - 03 3 Σειρών x 14A (Συν 42) - Ρηχός
6007 - 13 3 Σειρών x 14A (Συν 42) - Βαθύς
6007 - 33 3 Σειρών x 18A (Συν 54) - Βαθύς
6007 - 44 4 Σειρών x 20A (Συν 80) - Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.