Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 6003 ΑΝΤΙΚΕ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 6003 είναι χωνευτοί, επιμεταλλωμένοι με απόχρωση ΑΝΤΙΚΕ. Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται έγχρωμο πλαστικό. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 6003 ΑΝΤΙΚΕ
Κωδικός Περιγραφή
6003 - 01 1  Σειράς   x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
6003 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
6003 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
6003 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
6003 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
6003 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
6003 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.