Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 4007 ΓΡΑΝΙΤΗΣ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 4007 είναι χωνευτοί, σε μεταλλική απόχρωση Γρανίτη. Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται πλαστικό αμμοβολής. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 4007 ΓΡΑΝΙΤΗΣ
Κωδικός Περιγραφή
4007 - 01 1  Σειράς   x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
4007 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
4007 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
4007 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
4007 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
4007 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
4007 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.