Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 4006 ΑΡΓΙΛΟΣ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 4006 είναι χωνευτοί, σε μεταλλική απόχρωση Άργιλος. Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται πλαστικό αμμοβολής. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 4006 ΑΡΓΙΛΟΣ
Κωδικός Περιγραφή
4006 - 01 1 Σειράς x 13A (Συν 13) - Ρηχός
4006 - 02 2 Σειρών x 12A (Συν 24) - Ρηχός
4006 - 12 2 Σειρών x 12A (Συν 24) - Βαθύς
4006 - 03 3 Σειρών x 14A (Συν 42) - Ρηχός
4006 - 13 3 Σειρών x 14A (Συν 42) - Βαθύς
4006 - 33 3 Σειρών x 18A (Συν 54) - Βαθύς
4006 - 44 4 Σειρών x 20A (Συν 80) - Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.