Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 5007 ΜΠΟΡΝΤΩ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 5007 είναι χωνευτοί, βαμμένοι με ΜΠΟΡΝΤΩ ηλεκτροστατική βαφή (RAL 3005). Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται πλαστικό αμμοβολής. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 5007 ΜΠΟΡΝΤΩ
Κωδικός Περιγραφή
5007 - 01 1  Σειράς   x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
5007 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
5007 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
5007 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
5007 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
5007 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
5007 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.