Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 5005 ΚΑΦΕ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 5005 είναι χωνευτοί, βαμμένοι με ΚΑΦΕ ηλεκτροστατική βαφή (RAL 8014). Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται έγχρωμο πλαστικό. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 5005 ΚΑΦΕ
Κωδικός Περιγραφή
5005 - 01 1  Σειράς   x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
5005 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
5005 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
5005 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
5005 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
5005 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
5005 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.