Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 5006 ΑΝΘΡΑΚΙ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 5006 είναι χωνευτοί, βαμμένοι με Ανθρακί ηλεκτροστατική βαφή (RAL 7016 MAT). Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται πλαστικό αμμοβολής. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 5006 ΑΝΘΡΑΚΙ
Κωδικός Περιγραφή
5006 - 01 1 Σειράς x 13A (Συν 13) - Ρηχός
5006 - 02 2 Σειρών x 12A (Συν 24) - Ρηχός
5006 - 12 2 Σειρών x 12A (Συν 24) - Βαθύς
5006 - 03 3 Σειρών x 14A (Συν 42) - Ρηχός
5006 - 13 3 Σειρών x 14A (Συν 42) - Βαθύς
5006 - 33 3 Σειρών x 18A (Συν 54) - Βαθύς
5006 - 44 4 Σειρών x 20A (Συν 80) - Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.