Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 2007

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 2007 είναι επίτοιχοι, βαμμένοι με λευκή ηλεκτροστατική βαφή (RAL 9010). Οι πίνακες της σειράς αυτής περιλαμβάνουν κλειστή πόρτα με κλειδαριά. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 2007 ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
Κωδικός Περιγραφή
2007 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
2007 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
2007 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
2007 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς

Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.