Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 2001 ή 2003

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες των σειρών 2001 και 2003 είναι επίτοιχοι, βαμμένοι με λευκή ηλεκτροστατική βαφή (RAL 9010) και διακρίνονται περαιτέρω με βάση το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην πόρτα τους. Συγκεκριμένα η σειρά 2001 περιλαμβάνει διάφανο τζάμι, ενώ η 2003 διάφανο πλαστικό. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 2001 ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΖΑΜΙ
Κωδικός Περιγραφή
2001 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
2001 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
Σειρά 2003 ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Κωδικός Περιγραφή
2003 - 02 2 Σειρών x 12A (Συν 24) - Ρηχός
2003 - 03 3 Σειρών x 14A (Συν 42) - Ρηχός
2003 - 33 3 Σειρών x 18A (Συν 54) - Βαθύς
2003 - 44 4 Σειρών x 20A (Συν 80) - Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.