Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 3005 ΔΡΥΣ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 3005 είναι χωνευτοί, σε απομίμηση ξύλου τύπου Δρυς. Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται έγχρωμο πλαστικό. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 3005 ΔΡΥΣ
Κωδικός Περιγραφή
3005 - 01 1  Σειράς   x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
3005 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
3005 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
3005 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
3005 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
3005 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
3005 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.