Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 3003 ΚΕΡΑΣΙΑ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 3003 είναι χωνευτοί, σε απομίμηση ξύλου τύπου Κερασιάς. Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται έγχρωμο πλαστικό. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 3003 ΚΕΡΑΣΙΑ
Κωδικός Περιγραφή
3003 - 01 1  Σειράς   x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
3003 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
3003 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
3003 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
3003 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
3003 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
3003 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.