Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 5003 ΜΠΕΖ ΣΚΟΥΡΟ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 5003 είναι χωνευτοί, βαμμένοι με ΜΠΕΖ ΣΚΟΥΡΗ ηλεκτροστατική βαφή (RAL 1001). Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται έγχρωμο πλαστικό. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 5003 ΜΠΕΖ ΣΚΟΥΡΟ
Κωδικός Περιγραφή
5003 - 01 1 Σειράς x 13A (Συν 13) - Ρηχός
5003 - 02 2 Σειρών x 12A (Συν 24) - Ρηχός
5003 - 12 2 Σειρών x 12A (Συν 24) - Βαθύς
5003 - 03 3 Σειρών x 14A (Συν 42) - Ρηχός
5003 - 13 3 Σειρών x 14A (Συν 42) - Βαθύς
5003 - 33 3 Σειρών x 18A (Συν 54) - Βαθύς
5003 - 44 4 Σειρών x 20A (Συν 80) - Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.