Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 5002 ΜΠΕΖ ΠΕΡΛΕ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 5002 είναι χωνευτοί, βαμμένοι με ΜΠΕΖ ΠΕΡΛΕ ηλεκτροστατική βαφή (RAL 1013 ΜΑΤ). Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται πλαστικό αμμοβολής. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 5002 ΜΠΕΖ ΠΕΡΛΕ
Κωδικός Περιγραφή
5002 - 01 1  Σειράς   x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
5002 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
5002 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
5002 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
5002 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
5002 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
5002 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.