Μεγέθυνση Μεγέθυνση

Ηλεκτρολογικός Μεταλλικός Πίνακας - Σειρά 4001 ΙΝΟΧ

Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς 4001 είναι χωνευτοί, σε μεταλλική απόχρωση ΙΝΟΧ. Στην πόρτα των πινάκων της σειράς αυτής χρησιμοποιείται πλαστικό αμμοβολής. Για τις διαστάσεις του πίνακα μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές περιγραφές.

Με κριτήριο τη χωρητικότητά τους, διαχωρίζονται ως εξής:

Σειρά 4001 ΙΝΟΧ
Κωδικός Περιγραφή
4001 - 01 1 Σειράς   x  13A  (Συν 13)  -  Ρηχός
4001 - 02 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Ρηχός
4001 - 12 2  Σειρών  x  12A  (Συν 24)  -  Βαθύς
4001 - 03 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Ρηχός
4001 - 13 3  Σειρών  x  14A  (Συν 42)  -  Βαθύς
4001 - 33 3  Σειρών  x  18A  (Συν 54)  -  Βαθύς
4001 - 44 4  Σειρών  x  20A  (Συν 80)  -  Βαθύς
Copyright © 2011 ΦΩΤΚΑ All rights reserved.
Find us on Facebook
Follow us on Instagram
Powered by Softways S.A.